GENERÁTOR

Főbb projektadatok:

Kedvezményezett neve: Art Éra Alapítvány
A projekt címe:  GENERÁTOR Art Éra Kalocsán
A támogatási összeg: 71.999.525. Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projektidőszak: 2019.03.01 – 2021.05.29.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.7-16-2017-00022

A projekt szakmai tartalma:

Jelen projektünk helyszíne Kalocsa. A Kalocsai járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásnak számít A projekt “székhelye” a CsóKa Közösségi Ház lesz, a szegregátumok (a város erősen leromlott 3 részének) csomópontjában lévő épület és a hozzá tartozó területegységek. A közösségfejlesztő és a célzott prevenciós projekt igen jól tud kapcsolódni, a két projekthatás egymást erősíti (szinergia).

A projekt célcsoportjai: a sérülékeny személyek és családjaik; a kábítószer-probléma szempontjából veszélyeztetett fiatalok és hozzátartozóik, valamint a szakemberek.

A projekt célja a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások megvalósítása, kiemelten a közösségek és a családok bevonásával/bevonására.

Az Art Éra Alapítvány célja, hogy “generátorként” célzott prevenciós programokat visz és valósít meg a városban, képzi, támogatja és összefogja a terület releváns szakembereit, helyi akciótervet készít velük együtt, közösen, továbbá a már meglévő projektekre és lehetőségekre építve az egyébként szakmailag elszigetelt és fejlesztésre szoruló szakmai (addiktológia, egészségfejlesztés, prevenció) területen változást indukál a projekt két éve alatt. Mivel jelenleg a városban nincsenek célzott egészségfejlesztő programok, a hiányra mindenképpen gyors és hatékony válasz szükséges, mert a probléma – más településektől nem különbözve – Kalocsán is jelentős.

Cél az elszigetelt településrészek (szegregátumok) számára egészségfejlesztő szolgáltatások, célzott prevenciós programok biztosítása.

Cél a már meglévő kezdeményezésekkel (pl. CsóKa-program) történő szinergia megvalósítása, és minél több szakmai, releváns szereplő “behívása” (egyház, rendőrség, szociális szakemberek, pedagógusok, stb.).

Cél változás elindítása a témában és a területen (egészségfejlesztés, drogprevenció, célzott prevenció).

Cél a minőségi szakmai munka megteremtése, a szakmai protokollok, ismeretek és szemlélet kialakítása, fejlesztése és meghonosítása Kalocsán.


Tevékenységek:

I. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

1. Információnyújtáson alapuló programok kialakítása és megvalósítása (9 db workshop/fórum megvalósítása),

2. Szülők és a család bevonásával megvalósuló a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása:

  • Apacsoport,
  • Anyacsoport (fogvatartottak számára, büntetés-végrehajtási intézetben),
  • SzülőCsoportCélzottan (szülők, hozzátartozók számára).

3. Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok megvalósítása:

  • "Tudd, hogy értsd!" Kortárssegítő képzés középiskolásoknak,
  • Kreatív Workshop - művészettel a megelőzésért,
  • Mozgás- és színházcsoport,
  • "Jó tudni"" - szűréssel a megelőzésért,
  • NAVIGÁTOR (klubszerű működés célzottan, fiatalok számára, 2 helyszínen).

4. Az intézményrendszerre vonatkozó együttműködési kötelezettség: projektidő alatt 4 workshop összehívása.

5. A hosszú távú hatások elérése érdekében helyi akcióterv elkészítése : 2023. 04. 30-ig vonatkozó akcióterv elkészítése.

II. Választható önállóan támogatható tevékenységek:

projektidő alatt 25 szakmai műhely megtartása (szociális minősítéssel, szakmai műhelyek és esetmegbeszélések: NAVIGÁTOR: kihívások és lehetőségek a célzott prevencióban),  disszeminációs/tudásmegosztó 1 alkalom),

III. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (1-3 db):

Alternatív szabadidős programok megvalósítása (4 alkalom: NYÁRI NAVIGÁTOR, SZABAD_SZOMBAT, GerillaZöldMozgalom, SZABIDŐ_KAPCSOLATOK_TÁRSASJÁTÉK), valamint az iskolai színtérhez köthető speciális megelőző modellprogramok - iskolai ajánlás megszerzése, 10 csoport esetében iskolai egészségfejlesztő program lebonyolítása, továbbá Infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés.

IV. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

(projekt előkészítés,  projektmenedzsment,  horizontális követelmények biztosítása,  kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása). Projekthatás: reziliens színtér kialakítása (melynek elemei: reális célok és célkitűzések kialakítása, hatékony cselekvés még hátrányos helyzetekben is, önreflexió és öngondoskodás, pozitív várakozások, részvétel összetartó, támogató közösségben, elérhető, támogató személytől kapott segítség).


Kapcsolat

Telefon: +36-1-413-1380   |   Email: info@artera2007.hu
Megelőző-felvilágosító elterelésre való bejelentkezés:
06-30-995-2152
Címünk: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 10. (bejárat a Péterfy utca felől)
Nyitva tartás: hétfő-péntek 10:00 - 16:00


Felhasználási feltételek, adatvédelem