Szenvedélybetegek közösségi ellátása

Közösségi ellátás: célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegnálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás, a pszicho-szociális rehabilitáció és a tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítsa.

 

Információszolgáltatás:

 • célunk gyűjteni, rendszerezni és hozzáférhetővé tenni olyan információkat, melyek a szenvedélybetegséggel és az absztinenciával kapcsolatosak;
 • tájékoztatás ad addikcióról, annak lehetséges következményeiről, a gyógyító, segítő folyamatról,ezzel kapcsolatos teendőkről, a felépülés várható hatásairól;
 • internet hozzáférés, számítógép használat biztosítása;
 • napi-és hetilapok biztosítása;
 • jogsegély-szolgálat;
 • a munkához való hozzájutás segítése információkkal.

Egyéni esetkezelés:

 • a személy igényeihez, szükségleteihez, addikciója fokához és jellegéhez igazított segítő kapcsolat folyamatos fenntartása a tartós józanság eléréséig, a reintegráció megvalósulásáig, a természetes mikroközösségek megtalálásáig;
 • egyéni igények szerinti készségfejlesztés.

Problémaelemzés, problémamegoldás, konzultáció:

 • a személyes problémák és célok felismerésének és megfogalmazásának segítése;
 • a változtatásra motiváló tényezők feltárása, változásra ösztönzés;
 • problémamegoldó beszélgetések;
 • a szerhasználat illetve függés járulékos ártalmainak káros következményeinek csökkentése, azonnali tanácsadás és segítségnyújtás;
 • a szenvedélybetegségben érintett vagy különösen veszélyeztetett rétegek megkeresése, elérése.

Pszichoszociális rehabilitáció:

 • a munkához való hozzájutás segítése;
 • a szabadidő szervezett eltöltésének segítése;
 • szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése.

Kapcsolat

Telefon: +36-1-413-1380   |   Email: info@artera2007.hu
Megelőző-felvilágosító elterelésre való bejelentkezés:
06-30-995-2152
Címünk: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 10. (bejárat a Péterfy utca felől)
Nyitva tartás: hétfő-péntek 10:00 - 16:00


Felhasználási feltételek, adatvédelem

Skip to content