egy hely, ahol beszélhetsz vagy meghallgathatsz… egy hely, ahova megérkezhetsz, ahonnan elindulhatsz… egy hely, ahol nem kell, hogy szereket használj de nem baj ha szerhasználó vagy…

Szenvedélybetegek közösségi és alcsonyküszöbű ellátása

alacsonykuszobu-es-kozossegi-2

Alacsonyküszöbű ellátás: a szolgáltatás célja a szenvedélybetegek valamint közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, fogadása, a szerhasználatnak valamint járulékos ártalmainak csökkentése, a változás elindítása és segítése.

Közösségi ellátás: célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegnálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás, a pszicho-szociális rehabilitáció és a tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítsa.

 

Egészségügyi ártalmak csökkentése:

 • HIV/szifilisz és HCV egészségügyi szűréshez való hozzájutás elősegítése, az erre való ösztönzés, illetve szükség esetén további kezelésbe való juttatás;
 • az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, életmódváltás ösztönzése, ehhez kellő mennyiségű és minőségű információ átadása;
 • ártalomcsökkentő jelleggel, vitaminokhoz, ásványvízhez, teához való hozzájutás biztosítása.

 

Megkereső tevékenység:

 • a szenvedélybetegségben érintett vagy különösen veszélyeztetett rétegek megkeresése, elérése;
 • számukra szolgáltatásaink biztosítása, hiteles információ nyújtása.

 

Információszolgáltatás:

 • célunk gyűjteni, rendszerezni és hozzáférhetővé tenni olyan információkat, melyek a szenvedélybetegséggel és az absztinenciával kapcsolatosak;
 • tájékoztatás ad addikcióról, annak lehetséges következményeiről, a gyógyító, segítő folyamatról,ezzel kapcsolatos teendőkről, a felépülés várható hatásairól;
 • internet hozzáférés, számítógép használat biztosítása;
 • napi-és hetilapok biztosítása;
 • jogsegély-szolgálat;
 • a munkához való hozzájutás segítése információkkal.

 

Egyéni esetkezelés:

 • a személy igényeihez, szükségleteihez, addikciója fokához és jellegéhez igazított segítő kapcsolat folyamatos fenntartása a tartós józanság eléréséig, a reintegráció megvalósulásáig, a természetes mikroközösségek megtalálásáig;
 • egyéni igények szerinti készségfejlesztés.

 

Problémaelemzés, problémamegoldás, konzultáció:

 • a személyes problémák és célok felismerésének és megfogalmazásának segítése;
 • a változtatásra motiváló tényezők feltárása, változásra ösztönzés;
 • problémamegoldó beszélgetések;
 • a szerhasználat illetve függés járulékos ártalmainak káros következményeinek csökkentése, azonnali tanácsadás és segítségnyújtás;
 • a szenvedélybetegségben érintett vagy különösen veszélyeztetett rétegek megkeresése, elérése.

 

Pszichoszociális rehabilitáció:

 • a munkához való hozzájutás segítése;
 • a szabadidő szervezett eltöltésének segítése;
 • szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése.

 

Tűcsere program:

 • steril eszközök biztosítása;
 • használt eszközök begyűjtése, azok biztonságos tárolása, szállítása, megsemmisítése (elsősorban Budapest VII. kerület és környékén);
 • orvosi ellátáshoz, egészségügyi szűréshez való hozzájutás megszervezése.

 

Drop In

 • az aktív szerhasználókat és a már józanodókat egyaránt megcélozzuk azzal a pihenési, józanodási lehetőséggel, mely nyitvatartási időben feltételek és elvárások, terápiás szerződés, térítés, betegbiztosítás, valamint név közlése nélkül áll rendelkezésre;
 • a betérő leendő kliens-segítő beszélgetésben részesül, valamint információkat kap szolgáltatásainkról;
 • aktuális problémák kezelése