egy hely, ahol beszélhetsz vagy meghallgathatsz…
egy hely, ahova megérkezhetsz, ahonnan elindulhatsz…
egy hely, ahol nem kell, hogy szereket használj de nem baj ha szerhasználó vagy…


cím: 1074 Budapest, Rottenbiller u.10., H-P: 10:00-16:00, telefon: +36 1 413 1380, email cím: info@artera2007.hu

Szenvedélybetegek közösségi és alcsonyküszöbű ellátása

alacsonykuszobu-es-kozossegi-2

Alacsonyküszöbű ellátás: a szolgáltatás célja a szenvedélybetegek valamint közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, fogadása, a szerhasználatnak valamint járulékos ártalmainak csökkentése, a változás elindítása és segítése.

Közösségi ellátás: célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegnálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás, a pszicho-szociális rehabilitáció és a tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítsa.

 

Egészségügyi ártalmak csökkentése:

 • HIV/szifilisz és HCV egészségügyi szűréshez való hozzájutás elősegítése, az erre való ösztönzés, illetve szükség esetén további kezelésbe való juttatás;
 • az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, életmódváltás ösztönzése, ehhez kellő mennyiségű és minőségű információ átadása;
 • ártalomcsökkentő jelleggel, vitaminokhoz, ásványvízhez, teához való hozzájutás biztosítása.

 

Megkereső tevékenység:

 • a szenvedélybetegségben érintett vagy különösen veszélyeztetett rétegek megkeresése, elérése;
 • számukra szolgáltatásaink biztosítása, hiteles információ nyújtása.

 

Információszolgáltatás:

 • célunk gyűjteni, rendszerezni és hozzáférhetővé tenni olyan információkat, melyek a szenvedélybetegséggel és az absztinenciával kapcsolatosak;
 • tájékoztatás ad addikcióról, annak lehetséges következményeiről, a gyógyító, segítő folyamatról,ezzel kapcsolatos teendőkről, a felépülés várható hatásairól;
 • internet hozzáférés, számítógép használat biztosítása;
 • napi-és hetilapok biztosítása;
 • jogsegély-szolgálat;
 • a munkához való hozzájutás segítése információkkal.

 

Egyéni esetkezelés:

 • a személy igényeihez, szükségleteihez, addikciója fokához és jellegéhez igazított segítő kapcsolat folyamatos fenntartása a tartós józanság eléréséig, a reintegráció megvalósulásáig, a természetes mikroközösségek megtalálásáig;
 • egyéni igények szerinti készségfejlesztés.

 

Problémaelemzés, problémamegoldás, konzultáció:

 • a személyes problémák és célok felismerésének és megfogalmazásának segítése;
 • a változtatásra motiváló tényezők feltárása, változásra ösztönzés;
 • problémamegoldó beszélgetések;
 • a szerhasználat illetve függés járulékos ártalmainak káros következményeinek csökkentése, azonnali tanácsadás és segítségnyújtás;
 • a szenvedélybetegségben érintett vagy különösen veszélyeztetett rétegek megkeresése, elérése.

 

Pszichoszociális rehabilitáció:

 • a munkához való hozzájutás segítése;
 • a szabadidő szervezett eltöltésének segítése;
 • szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése.

 

Tűcsere program:

 • steril eszközök biztosítása;
 • használt eszközök begyűjtése, azok biztonságos tárolása, szállítása, megsemmisítése (elsősorban Budapest VII. kerület és környékén);
 • orvosi ellátáshoz, egészségügyi szűréshez való hozzájutás megszervezése.

 

Drop In

 • az aktív szerhasználókat és a már józanodókat egyaránt megcélozzuk azzal a pihenési, józanodási lehetőséggel, mely nyitvatartási időben feltételek és elvárások, terápiás szerződés, térítés, betegbiztosítás, valamint név közlése nélkül áll rendelkezésre;
 • a betérő leendő kliens-segítő beszélgetésben részesül, valamint információkat kap szolgáltatásainkról;
 • aktuális problémák kezelése
Facebook